Tryg og sikker behandling på dansk privathospital

Hjem » Tryg og sikker behandling på dansk privathospital

Har du på et tidspunkt været ramt af kritisk sygdom, som krævede længerevarende behandling eller måske endda operation med efterfølgende genoptræning – eller lider du af en kronisk sygdom, som påvirker dig i din dagligdag, på såvel det personlige som det arbejdsmæssige plan? Så har du sikkert været i kontakt med det offentlige sundhedsvæsen flere gange – og oplevet, hvorledes det ofte kommer til kort, når det handler om grundige og fyldestgørende udredninger, individuelt tilrettelagte og smidige behandlingsforløb, tilbundsgående undersøgelser og opfølgende behandling samt eventuel genoptræning. I det offentlige er et sygdomsforløb ofte karakteriseret ved lange ventetider, one size fits all pakkeløsninger, og meget få ressourcer pr patient. Det er rigtig ærgerligt – Danmark har i årtier brystet sig af at have et af verdens bedste, mest effektive og mest patientvenlige sygehusvæsener, men denne karakteristik trænger i høj grad til en revurdering. Med alt for mange patienter per ansat læge og sygeplejerske, høje krav om bureaukrati og dokumentation, og et generelt stresset arbejdsmiljø på de offentlige danske sygehuse og hospitaler, er det offentlige system sakket voldsomt agterud. Det er derfor forståeligt, at flere og flere vælger et hospital, hospice eller genoptræningsklinik i privat regi – også selv om dette sker for egen regning.

Er du medlem af en privat sygeforsikring, som for eksempel sygeforsikringen Danmark, eller har du via dit arbejde en medarbejder sundhedsforsikring, så er du sikkert berettiget til at springe ventelisten over og komme direkte i behandling på et af de mange privathospitaler i Danmark. Dette har den store fordel, at du er dækket ind ved visse typer operationer og behandlinger, og du vil derfor kunne opnå tilskud til dækning af enten hele proceduren eller dele heraf. Du kan således komme hurtigt i behandling og dermed hurtigere tilbage til dit arbejde – og derfor vælger mange arbejdsgivere at lade deres medarbejdere forsikre, så lange, unødvendige sygemeldinger undgås.

Er du ikke i besiddelse af en privat eller arbejdsgiver betalt sygeforsikring, kan du vælge at betale selv, og komme til med det samme. Så er du også sikret hurtig, effektiv og professionel udredning og behandling uden at skulle vente i uger og måneder på at komme i gang. Og hvis du er henvist til et hospital i offentligt regi, som ikke kan overholde de tredive dages udrednings- og behandlingsgaranti, har du ret til at blive visiteret til et privathospital, For eksempel aleris.dk, og modtage din udredning og behandling dér.

Onlinesalg ApS
Gammel Køge Landevej 55
DK-2500 Valby
Tlf. +45 44 40 40 65
CVR 33640684

Scroll til toppen